Aşağı

about agent image
Ihlamur Ağacı

Tiliaceae

Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Marmara, Ege sahil şeridinde ve Antalya çevresinde yetişir. Çok sayıda değişik türü vardır. Yaz ıhlamuru, kış ıhlamuru, gümüş olan ve Kafkasya ıhlamuru yaygın olanlarıdır. Olgun odunlu ağaçlar grubundandır. Dış odunu geniştir. Dağınık gözeneklidir. Yıl halkaları bütün kesitlerde belirsiz görüntü verir. Öz ışınları da öyledir. Gözenekleri küçüktür. Genellikle çıplak gözle görünmez. İç odun ile dış odunun rengi birbirine benzer.

about agent image
Kavak Ağacı

Salicaceae

Türkiye’nin her tarafında yetişir. Karadeniz ormanlarında da bulunur. Uygun koşullarda çabuk büyür. Birçok yerde korular halinde kavak yetiştirilir. YAPISI: Titrek kavak, Al kavak, Konak kavak, Pramit kavağı ve Kanada kavağı en çok bulunan türleridir. Gövdenin tümü dış odun özelliği gösterir. Al kavak göbek yapmaz. Diğer türleri olgun odunlu ağaçlar gurubuna girer. Bütün kavak türleri dağınık gözeneklidir. Yıl halkaları ve damarları belirli görüntü vermezler. Gözenekleri ve öz ışınları çıplak gözle görünmez. RENGİ: Türüne göre beyaz, kirli beyaz, sarımsı beyaz olan kavakta bazen kahverengi göbek oduna rastlanır.

about agent image
Çınar Ağacı

Platanaceae

Türkiye'de de yetişen bir ağaç olan çınar ağacı, ününü uzun yaşamlarına ve dayanıklı görünümlerine borçludur. Çınar ağacının ana vatanı Amerika kıtasının kuzey kısımları ile birlikte Avrupa ve Asya kıtalarının doğu kısımlarıdır. Oldukça uzun boylu olan çınar ağacı, kalın ya da geniş gövdeye sahiptir. Son derece dayanıklı olan çınar ağacı, toz ve topraktan hiç etkilenmemektedir.

about agent image
Çam Ağacı

Pinaceae

Yetiştirilişi ve bakımı kolay olan bir ağaç türüdür. Tohum yöntemi ve aşılama yöntemi kullanılarak üretilebilirler. Tohum olarak ekilecek ise çam ağaçlarının soğuklama dönemini atlatmış olması gerekir. Soğuklama dönemi geçmediyse filizlenme uzun sürebilir. Kozalakların içinde bulunan tohumların toprağa ekilmesiyle çam ağacı yetiştirilebilir.

about agent image
Meşe Ağacı

Fagaceae

Meşe ağacı ülkemizin neredeyse tüm bölgelerinde yetişen ağaç türlerinden bir tanesidir. Özellikle ülkemizin iç kesimlerinde birçok meşe ormanlıkları veya korulukları bulunmaktadır. Meşe ağacı çok dayanıklı bir ağaç olması sebebiyle birçok alanda kullanılmaktadır.

about agent image
Zeytin Ağacı

Oleaceae

Zeytin ağacı ılıman bir iklimde yetişir. Ortalama olarak yazların sıcak olduğu kışların ise sert ve soğuk olduğu iklimlerde zeytin ağacı yetişir. Özellikle 15 derece üstü güneş sıcaklığında daha kolay yetiştirilir. Kökleri oldukça derinlere ulaşır, bu da en verimsiz topraklarda dahi yetişmesine olanak tanımaktadır. Ortalama olarak 250 mm yağış zeytin ağacının yetişmesi için yeterli bir yağış miktarıdır. Bu yağış miktarı zeytin ağacının en iyi şekilde yetişmesi için gerekli olan bir yağış miktarıdır. Eğer yeterli şekilde yağış olmuyorsa sulama yöntemi ile mutlaka yeterli miktarda sulama yapılması gerekmektedir.

about agent image
Gürgen Ağacı

Betulaceae

“Gürgen” ifadesi Ermenice “Garbeni” kelimesinden dilimize geçmiş bir kelimedir. Sağlam ve dayanıklı olması sebebiyle bazı çocuklara da “Gürgen” adı verilebiliyor. Gürgen ağacı, gri tonunda girintili, oluklu gövdeye sahiptir. Bazı türlerinin boyu 20 metreye kadar ulaşabilir. Genellikle 7-8 metreye boya ulaşırlar. Kibar bir ağaç türü değildir. Yetişmesi için kurak araziler bile yeterli olabilir. Ancak verimli, kuvvetli ve sulak topraklarda çok gelişir. Toprak kalitesi düştükçe gürgenin gelişmesi de düşer. Nem ve çok toprak isterler. Işıkları pek sevmezler, gölgeyi tercih ederler. Kireçli, taşlı ve fakir topraklarda bile gürgen yetişebilir. Bu özellikleri sebebiyle meşe ormanları için dolgu ağacı niteliğindedir. Aynı alanlarda iç içe yetişebilirler. Kış aylarında yaprakları dökülür. İlkbaharda yapraklanır ve çiçekleri açar. Sonbaharda fındıksı meyveleri yetişir.

about agent image
Kayın Ağacı

Fagaceae

Kayın yetiştirmede aşı ve tohum yöntemleri kullanılır. Kayın ağaçları 5 ya da 6 senede bir tohum vermektedirler. Tohumlarının olgunlaşmasının ardından sonbahar aylarından bekletilmeden hemen ekilmelidir. Aşı kullanarak yetiştirmede ise yarma aşı ya da yandan yöntemleri kullanılır. Çok fazla ışık ihtiyaçları yoktur. Kireçli ve derin topraklarda güzel gelişmektedir. İlkbahar aylarındaki don olaylarına karşı hassas yapısı vardır.

about agent image
Servi Ağacı

Cupressaceae

Kanaatkar bir tür olup, hiç bir ağaç türünün yetişmediği fazla kireçli topraklarda, Akdaniz iklim tipinin hüküm sürdüğü kurak ve fakir araziler de ve kireçli topraklar da rahatça yetişebilmektedir. Üretim ormanın da veya rüzgar şeritleri için de iyi büyüyebilmesi için derin ve rutubetlice toprak ister.

about agent image
Kestane Ağacı

Fagaceae

Kestane ağaçları dikenli ağaç grubundandır. Yaprakları biraz ser ve kenarları testere dişlidir. Erkek ve dişi çiçekler olarak iki farklı çeşidi vardır. Erkek çiçekler dik ve uzun gruplar halindedir. Dişi çiçekler ise üçlü gruplar halinde bulunmaktadır. Meyvesi yeşil ve dikenlidir. Meyvesinin dış kabuğunun içinde kahverengi kabuklu, aynı zamanda yenebilen birer tohum olan birkaç tane meyve bulunmaktadır. Bunlara kestane adı verilmektedir.

about agent image
Akasya Ağacı

Fabaceae

Akasya (Acacia), baklagiller familyasından genellikle hep yeşil yapraklı ve dikenli ağaç ya da ağaççık cinslerine verilen addır. Mımosaceae famılyasına ait akasyalar çokça ağaç,az olarak da ağaççık ya da boylu veya bodur çalı durumunda bulunurlar. Yapraklarını kışın dökenleri bulunduğu gibi kış,yaz yeşil olanları da vardır. Dikenleri bulunur ya da bulunmaz,Yaprakları çokça bileşik tüysü yaprak durumunda olup birçok yaprakçıktan kuruludur. Bazen tüysü yaprak yerine ince ve uzun flokladlar görülür.Bir çeşit süs ve gölge ağacıdır.

about agent image
Ceviz Ağacı

Juglandaceae

Bağ-bahçe ürünlerinin üretim, tüketim ve ticareti yönünden önemli ülkeler arasında yer alan Türkiye, çok eski ve köklü bir meyvecilik kültürüne sahip olup bir çok meyve türünde olduğu gibi cevizin de yetiştirilebildiği uygun ekolojilere sahiptir. Ceviz ağacının ekolojik koşullara yüksek uyum kabiliyeti nedeniyle doğal yetişme alanı, Karpat Dağlarından Türkiye, İran, Irak, Afganistan, Güney Rusya, Hindistan, Mançurya ve Kore'ye kadar uzanan geniş bir bölgeyi kapsamaktadır.

about agent image
Boylu Ardıç

Juniperus excelsa

Diri odun sarımsı renkte, öz odun ise açık kahverenginde ya da kırmızımsı morumsu kahverengidir. Reçine kanalı yoktur. Odunların hafif ve yumuşak olup, güç yarılır. Boylu ardıç harici genelde taze haldeyken odunlarının aromatik bir kokusu vardır. Eğilme direnci düşüktür. Özelikle öz odunu çok dayanıklıdır. Çok az çalışır.

about agent image
Kokulu Ardıç

Juniperus foetidissima

Diri odun sarımsı renkte, öz odun ise açık kahverenginde ya da kırmızımsı morumsu kahverengidir. Reçine kanalı yoktur. Odunların hafif ve yumuşak olup, güç yarılır. Boylu ardıç harici genelde taze haldeyken odunlarının aromatik bir kokusu vardır. Eğilme direnci düşüktür. Özelikle öz odunu çok dayanıklıdır. Çok az çalışır.

about agent image
Kara Çam

Pinus nigra

Diri odun sarımsı ya da kırmızımsı beyaz renkte, öz odun ise kırmızımsı kahverengidir. Reçine kanalları fazladır. Genellikle çam odunu orta derecede yumuşak orta ağırlıkta, orta derecede şok direncine ve yüksek derecede elastikiyet modülü ve eğilme direncine sahiptir. kolay işlenir ve iyi çivi tutma özelliğine sahip orta derecede çalışmaya sahiptir.

about agent image
Kızıl Çam

Pinus brutia

Diri odun sarımsı ya da kırmızımsı beyaz renkte, öz odun ise kırmızımsı kahverengidir. Reçine kanalları fazladır. Genellikle çam odunu orta derecede yumuşak orta ağırlıkta, orta derecede şok direncine ve yüksek derecede elastikiyet modülü ve eğilme direncine sahiptir. kolay işlenir ve iyi çivi tutma özelliğine sahip orta derecede çalışmaya sahiptir.

about agent image
Sarı Çam

Pinus sylvestris

Diri odun sarımsı ya da kırmızımsı beyaz renkte, öz odun ise kırmızımsı kahverengidir. Reçine kanalları fazladır. Genellikle çam odunu orta derecede yumuşak orta ağırlıkta, orta derecede şok direncine ve yüksek derecede elastikiyet modülü ve eğilme direncine sahiptir. kolay işlenir ve iyi çivi tutma özelliğine sahip orta derecede çalışmaya sahiptir.

about agent image
Kazdağı Göknarı

Abies equitrojani

Koyu renkte öz odunu ve reçine kanalları bulunur. Olgun odun özelliklerini taşır. Odunlarının rengi sarımsı beyaz ile gri beyazdır. Yumşak olanb odunu kolay yarılır. Lifleri düzgün ve yeknesaktır. Direnç değerleri düşüktür. İşlenmesi ve yapıştırılması kolay, boya ve çivi tutma özelliği iyi değildir. İyi ve çabuk kurutulur. Rutubete karşı dayanıklı değildir.

about agent image
Doğu Ladini

Picea orientalis

Diri Odun ve öz ounu renk olarak farklı değildir. Olgun odun özelliğindedir. Odunu sarımsı beyaz renkte, boyuna kesiti parlaktır. İnce ve yeknesak ekstüre sahip, lifleri düzgündür. Odunu yumuşak ve kolay yarılma özelliğine sahiptir. Direnç değerleri ve elastikiyet modülü düşüktür. Çalışması azdır. Dayanıksız ve zor emprenye edilir.

about agent image
Adi Porsuk

Taxus baccata

Diri odunu çok dar, sarımsı renkte, özodunu kırmızımsı kahverengi, çoğunlukla morumsu renktedir. Özodun ile diri odun arasındaki sınır çok belirgin olup, elastikiyet modülü ve şok direnci çok yüksektir. İnce ve eknesak tekstürdedir. İyi kurutulur, çok iyi işlenir. Yapıştırılması ve yüzey işlemleri son derece iyidir. İyi cilalanır. Çürümeye karşı dayanıklıdır.

about agent image
Toros Sediri

Cedrus libani

Diri odunu geniş, hafif kırmızımsı ile sarımsı renkte, öz odunu açık sarımsı ile kırmızımsı kahverengidir. Traumatik reçine kanallarına sık sık rastlanır. Boyuna kesiti parlaktır. Odunu orta sertlikte olup aromatik kokuludur. Kolay işlenir. Lifleri düzgündür. Renk verme ve cilalanması güçtür. İyi yapıştırılır. Çalışması az, direnç özellikleri orta derecededir.

about agent image
Akçaağaç

Acer pseudoplatanus

Belirgin koyu renkli bir öz odun yoktur. Odunu diri odun özelliğinde olup, çoğunlukla kremsi beyaz ile pembemsi beyaz enktedir. Düzgün liflidir ancak bazen dalgalı liflilik ve kuş gözü oluşumlar görülür. Odunu sert olup güç eğilir. Şok direnci yüksektir.

about agent image
Avrupa Cevizi

Juglans regia

Öz odunu açık sarımsı, gri ile kırmızımsı kahverenginde bazen siyaha yakın koyu kahverengi olmaktadır. Bu renkler içerisinde koyusiyahımsı renkte düzensizce dağılıp dekoratif görüntü oluştururlar. Diri odunu ise oldukça geniş olup, grimsi beyaz renktedir.

about agent image
Doğu Çınarı

Platanus orientalis

Diri odunu beyazımsı sarımsı ile pembemsi renkte, öz odunu kırmızımsı ile sarımsı kahverengi olup, diri odundan net olarak ayrılmaktadır. Odunun mantarlar tarafından kolayca enfekte edildiğinden falza bir kullanım alanı yoktur.

about agent image
Adi Dişbudak

Fraxinus excelsior

Diri odunu geniş, beyaz ya da açık sarımsı renktedir. Öz odun oluşumu görülmekte, eğer öz odun belirgin ise, gri kahverengi, nadiren zeytin yeşili renkte olmaktadır.

about agent image
Adi Gürgen

Carpinus betulus

Odunu diri odun karakterinde olup, gri beyaz işle sarımsı beyaz renktedir. Gövdeleri düzgün olmayıp oluklu gövde yaparlar. Yüksek elastikiyet modülü ve eğilme direnci ile son derece yüksek şok direncine sahiptir. Çalışması fazladır.

about agent image
Sihilli Huş

Betula pendula

Diri odun karakterinde olup, odunu sarımsı beyaz, kırmızımsı beya ile açık kahverengidir. Az parlaktır. Sık sık öz lekelerine rastlanır. Odunu ince ve yeknesak tekstürde olup, orta sertliktedir. Elsatikiyet modülü ve eğilme direnci yüksektir.

about agent image
Ihlamur

Tilia cordata

İç kısımlarında olgun odun özellikleri görülür. Odunu beyazımsı ile sarımsı, bazen kırmızımsı beyaz renkte olup, mattır. Odunu yumuşak, hafif ince ve yeknesak tekstürde, düzgün lifli olup elastikiyet modülü düşük, orta derecede eğilme direncine sahiptir.

about agent image
Ova Karaağacı

Ulmus minor

Diri odun, öz odun ve olgun odun olmak üzere üç tabaka bulunmaktadır. Diri odun sarımsı beyaz renkte, öz odun açık kırmızımsı kahverengi ile çikolata rengindedir. Olgun odun ise diri odundan koyu, öz odundan daha açık renkte olmaktadır.

about agent image
Kara Kavak

Populus nigra

Titrek kavak odunu hariç, diğer kavaklarda koyu renkli öz odun bulunmaktadır. Bu kavaklarda diri odun beyazımsı gri ile sarımsı beyaz renkte, öz odun açık kahverengi, ya da koyu yeşilimsi kahverengidir.

about agent image
Titrek Kavak

Papulus Tremula

Titrek kavak odunu hariç, diğer kavaklarda koyu renkli öz odun bulunmaktadır. Bu kavaklarda diri odun beyazımsı gri ile sarımsı beyaz renkte, öz odun açık kahverengi, ya da koyu yeşilimsi kahverengidir.

about agent image
Avrupa Kayını

Fagus sylvatica

Odunu kırmızımsı beyaz renktedir. Olgun odun özelliklerine sahiptir. 80-100 yaşını aşan ağaçlarda kırmızı yürek adı verilen öz odunu bulunmaktadır. Buharlandığında kolayca bükülür. Kurutmada dikkat isteyen ağaç türüdür.

about agent image
Doğu Kayını

Fagus orientalis

Odunu kırmızımsı beyaz renktedir. Olgun odun özelliklerine sahiptir. 80-100 yaşını aşan ağaçlarda kırmızı yürek adı verilen öz odunu bulunmaktadır. Buharlandığında kolayca bükülür. Kurutmada dikkat isteyen ağaç türüdür.

about agent image
Anadolu Kestanesi

Castanea sativa

Diri odunu 3-4 yıllık halka olup, çok dar, gri ile kahverengimsi beyaz renktedir. Öz odunu ise taze halde gri-sarı ile soluk kahverengidir, kesimden sonra koyulaşır. Öz odunu tanen içerdiğinden çürümeye karşı dayanıklıdır.

about agent image
Fıstık çamı

Pinus pinea

Fıstık çamı, çamgiller familyasından Ege, Akdeniz sahilleri, Portekiz, İspanya, İtalya, Girit ve Türkiye'de yayılış gösteren çam türü.

about agent image
Fıstık çamı

Pinus pinea

Fıstık çamı, çamgiller familyasından Ege, Akdeniz sahilleri, Portekiz, İspanya, İtalya, Girit ve Türkiye'de yayılış gösteren çam türü.

about agent image
Kızılağaç

Alnus

Kızılağaç, huşgiller familyasının Alnus cinsinden ağaç türlerine verilen ad. Türkiye'de doğal olarak; adi kızılağaç ve doğu kızılağacı olmak üzere 2 tür; ve adi kızılağacın da 4 alt türü bulunmaktadır.

about agent image
Akçaağaç

Acer

Akçaağaç, Sapindaceae familyasının Acer cinsinden ağaç ve ağaççıkların ortak adı.

about agent image
Sığla ağacı

Liquidambar

Sığla ağacı, Altingiaceae familyasından günümüzde sadece Anadolu, Amerika ve Çin'de doğal olarak yayılış gösteren Liquidambar cinsine ait türlerin ortak adı.
whatsapp
whatsapp