Aşağı

about agent image
Gümüş göknar

Abies concolor

Anavatanı; Gümüş göknarı, çamgiller familyasından doğal olarak Kuzey Amerika'nın batısında yetişen göknar türü.

about agent image
Falkland Çamı

Araucariaceae

Anavatanı; Çok karakteristik, en büyük boyutlara ulaştığı Şili’de yetişen, dioik ibreli. Geniş konik ya da uzun silindirik gövde üzerinde kubbe şeklinde tepe tacı oluşturur. Dalları genelde yatay, alt kısımlarda yere doğru sarkıktır. Herdem yeşil yapraklar parlak yeşil renklidir, kalındır ve deriye benzer, uzunlukları 3-4 cm’dir, formları ovalden üçgene doğrudur ve çok sivri uçludur. Yapraklar, dalları ve belli bir yaşa kadar da gövdeyi tamamen kaplarlar. Erkek ve dişi çiçekler ayrı taraflarda gelişirler: ilkler gruplaşmış, ikinciler soliterdir. Kozalaklar 2-3 yılda olgunlaşırlar ve oluştuklarında yeşil, tohumları bırakmak için ayrılırken yani olgunlaşma döneminde kahverengidirler. Yüksek nem düzeyi olan ortamlarda, gevşek, verimli, nemli, çok geçirgen topraklarda yaşarlar.

about agent image
Şili arokaryası

Araucariaceae

Anavatanı; Çok karakteristik, en büyük boyutlara ulaştığı Şili’de yetişen, dioik ibreli. Geniş konik ya da uzun silindirik gövde üzerinde kubbe şeklinde tepe tacı oluşturur. Dalları genelde yatay, alt kısımlarda yere doğru sarkıktır. Herdem yeşil yapraklar parlak yeşil renklidir, kalındır ve deriye benzer, uzunlukları 3-4 cm’dir, formları ovalden üçgene doğrudur ve çok sivri uçludur. Yapraklar, dalları ve belli bir yaşa kadar da gövdeyi tamamen kaplarlar. Erkek ve dişi çiçekler ayrı taraflarda gelişirler: ilkler gruplaşmış, ikinciler soliterdir. Kozalaklar 2-3 yılda olgunlaşırlar ve oluştuklarında yeşil, tohumları bırakmak için ayrılırken yani olgunlaşma döneminde kahverengidirler. Yüksek nem düzeyi olan ortamlarda, gevşek, verimli, nemli, çok geçirgen topraklarda yaşarlar.

about agent image
Himalaya Sediri

Pinaceae

Anavatanı; Himalaya sediri, çamgiller familyasından Batı Himalaya'larda yetişen sedir bir türü. 50–60 m boy ve 3 m'den fazla çap yapabilir. İğne yapraklar uzun ve yeşildir. Bu yaprakların aşağıya doğru sarkık olması ile diğer türlerden ayrılır. Tepe sürgünü karakteristik olarak aşağıya sarkar. Piramidal görünüşlüdür.

about agent image
Lübnan sediri

Cedrus libani

Anavatanı; Toros sediri veya Katran ağacı, çamgiller familyasından Güney Anadolu Toroslarında yaygın görülen, ayrıca Kelkit ve Yeşilırmak vadilerinde kalıntı meşcereleri bulunan bir sedir türü.

about agent image
Lübnan sediri

Cedrus libani

Anavatanı; Toros sediri veya Katran ağacı, çamgiller familyasından Güney Anadolu Toroslarında yaygın görülen, ayrıca Kelkit ve Yeşilırmak vadilerinde kalıntı meşcereleri bulunan bir sedir türü.

about agent image
Yalancı Servi

Chamaecyparis

Anavatanı; Ortak adı selvi veya sahte selvi olan Chamaecyparis, doğu Asya'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin batı ve doğu sınırlarına özgü selvi ailesi Cupressaceae'de kozalaklı bir cinsidir. Adı, "yeryüzünde" anlamına gelen Yunan hamai ve "selvi" için kuparissos türetilmiştir.

about agent image
Alev Ağacı

Photinia serratifolia

Anavatanı; Photinia serratifolia, yaygın olarak Tayvanlı photinia veya Çin photinia, Çin, Tayvan, Japonya, Filipinler, Endonezya ve Hindistan'ın karışık ormanlarında bulunan çiçekli bitkiler ailesi Rosaceae'de çiçekli bir çalı veya ağaçtır.

about agent image
Japon çamı

Cryptomeria

Anavatanı; Japon çamı, servigiller familyasından anavatanı Japonya ve Çin olan bir ağaç türü. 50 m boy ve 300 cm çap yapabilen herdem yeşil bir evcikli ağaçlardır. Konik taçlı, düzgün ve ince gövdeli yapıdadır. Kabuk kırmızımsı kahverengi ile koyu gri renkte lifsi yapıda uzunlamasına soyulur.

about agent image
Arizona Servisi

Cupressus arizonica

Anavatanı; Arizona selvi Cupressus arizonica, selvi ailesindeki Kuzey Amerika ağaç türüdür. Güneybatı ABD'ye ve Meksika'ya özgüdür. Vahşi doğada, türler genellikle büyük ormanlarda değil, küçük, dağınık popülasyonlarda bulunur.

about agent image
Arizona Servisi

Cupressus arizonica Greene

Anavatanı; Arizona selvi Cupressus arizonica, selvi ailesindeki Kuzey Amerika ağaç türüdür. Güneybatı ABD'ye ve Meksika'ya özgüdür. Vahşi doğada, türler genellikle büyük ormanlarda değil, küçük, dağınık popülasyonlarda bulunur.

about agent image
Mezarlık Servisi

Cupressaceae

Anavatanı; 20-30 metre boylanabilen yatay dallı, ince ve çatlaklı, kabuklu, geniş piramit tepeli bir ağaçtır. Yapraklarda yağ bezi bulunduğunu için ezildiklerinde hoş koku salmaktadır.

about agent image
Akdeniz servisi

Cupressus sempervirens

Anavatanı; Akdeniz servisi, Akdeniz'in doğusundaki kuzeydoğu Libya, güneydoğu Yunanistan, Türkiye'nin güneyi, Kıbrıs, Suriye ve Ürdün'ün batısı ve Lübnan gibi bölgelere özgü bir servi türüdür ama ayrı bir nüfus olarak İran'da da bulunur. Tür adı olan sempervirens, Latincede "her dem yeşil" anlamındaki bir kelimeden gelmektedir.

about agent image
Ardıç

Juniperus

Anavatanı; Ardıç, servigiller familyasından Juniperus cinsine ait iğne yapraklı ağaç ve çalı formundaki taksonların ortak adı. Üremesi için bir başka türe bağlı olabilmektedir. Ardıç tohumları yere dökülür ancak bu tohumlar bir ardıç kuşu tarafından yenmedikçe çimlenme gerçekleşmez.

about agent image
Adi ardıç

Juniperus communis

Anavatanı; Adi ardıç, servigiller familyasından 15 m'ye değin boylanabilen, çoğu kez de çalı halinde olan ardıç türü. Kabuk kırmızımsı kahverengi, ince kâğıt gibi parçalara ayrılır ve dökülür.

about agent image
Sürünücü Ardıç

Juniperus horizontalis

Anavatanı; Juniperus horizontalis, sürünen ardıç veya sürünen sedir, Kuzey Amerika'da, doğudan Yukon'dan Newfoundland'e ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Alaska'da ve yerel olarak Montana'nın doğusundan Maine'e kadar uzanan, Kuzey Amerika'ya özgü, düşük büyüyen bir çalılık ardıçtır.

about agent image
Sürünücü Ardıç

Juniperus horizontalis

Anavatanı; Juniperus horizontalis, sürünen ardıç veya sürünen sedir, Kuzey Amerika'da, doğudan Yukon'dan Newfoundland'e ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Alaska'da ve yerel olarak Montana'nın doğusundan Maine'e kadar uzanan, Kuzey Amerika'ya özgü, düşük büyüyen bir çalılık ardıçtır.

about agent image
Sabin Ardıcı

Juniperus sabina

Anavatanı; Juniperus sabina, savin ardıç veya savin, İspanya'dan doğu Sibirya'ya kadar tipik olarak 1.000-3.300 m ASL rakımlarında büyüyen orta ve güney Avrupa ve batı ve orta Asya dağlarına özgü bir ardıç türüdür.

about agent image
Ladin

Picea

Anavatanı; Ladin, çamgiller familyasının Picea cinsinden Kuzey yarıkürenin ılıman ve soğuk bölgelerinde yayılış gösteren ağaç türlerinin ortak adı. Uzaktan bakıldığında göknara benzese de piramide benzer tepesi ve sarkık dalları ile ondan ayırt edilebilir. Boyu 40–50 m'ye kadar ulaşabilir.

about agent image
Avrupa Ladini

Picea abies

Anavatanı; Picea abies, Norveç ladin veya Avrupa ladin, Kuzey, Orta ve Doğu Avrupa'ya özgü bir ladin türüdür. Tipik olarak aşağıya doğru sarkan dallara ve 9-17 cm uzunluğunda herhangi bir ladin içinde en büyük kozalaklara sahiptir.

about agent image
Mavi ladin

Picea pungens

Anavatanı; Mavi ladin, çamgiller familyasından 25–30 m'ye kadar boylanan ve 1,5 m'ye kadar çap yapabilen ladin türü.

about agent image
Ak ladin

Picea glauca

Anavatanı; Ak ladin ya da Kanada ladini, çamgiller familyasından Kuzey Amerika'nın kuzeyinde Kanada'nın doğusundan Alaska'ya kadar taygada yetişen 15–30 m boy ve 1 m çap yapabilen ladin türü.

about agent image
Doğu ladini

Picea orientalis

Anavatanı; Doğu ladini, çamgiller familyasından 40-50 metre, bazen de 60 metre boylara ulaşan, 1,5-2 metre çap yapabilen, dolgun ve düzgün gövdeli, sivri tepeli önemli bir orman ağacı türü.

about agent image
Sahil çamı

Pinus pinaster

Anavatanı; Sahil çamı, çamgiller familyasından Fransa ve Atlantik kıyılarında, Yunanistan'ın Ege kıyılarına kadar olan sahillerde görülen çam türü.

about agent image
Fıstık çamı

Pinus pinea

Anavatanı; Fıstık çamı, çamgiller familyasından Ege, Akdeniz sahilleri, Portekiz, İspanya, İtalya, Girit ve Türkiye'de yayılış gösteren çam türü.

about agent image
Duglas Göknarı

Pseudotsuga menziesii

Anavatanı; Pseudotsuga menziesii, Pinaceae adlı çam ailesinden dökmeyen kozalaklı bir türdür. Batı Kuzey Amerika'ya özgüdür ve Douglas köknar, Douglas köknar, Oregon çamı ve Kolomb çamı olarak bilinir. Genel ismine rağmen gerçek bir köknar değildir.

about agent image
Sekoya

Sequoia sempervirens

Anavatanı; "Sahil Sekoyası", servigiller familyasının Sequoia cinsinden tek bir türle temsil edilen 120 m boy, 7 m çap yapabilen anavatanı Kuzey Amerika olan büyük bir ağaç türü. Herdem yeşil ve dev yapılı ağaçlardır. Oldukça kalın kabukları vardır. Genç sürgünleri önce kırmızı, sonra kahverengidir.

about agent image
Yaygın porsuk

Taxus baccata

Anavatanı; Yaygın porsuk, porsukgiller familyasından çoğunlukla boylu çalı, bazen de 20 metreye değin boylanabilen sık dallı, yuvarlak tepeli bir ağaç görünümünde olan porsuk türü.

about agent image
Batı mazısı

Thuja occidentalis

Anavatanı; Batı mazısı yahut Aksedir, servigiller familyasından Kuzey Amerika'nın doğu kesimlerinde yaygın olan 20 m yüksekliğinde bir mazı türü. Genellikle toprak yüzeyine yakın bir noktadan çatallanarak birkaç ana gövdeye ayrılır. Gövdeler kırmızımsı kahverengi bir kabukla örtülüdür.

about agent image
Doğu mazısı

Platycladus orientalis

Anavatanı; Doğu mazısı, servigiller familyasından süs bitkisi olarak yetiştirilen herdem yeşil bir ağaç türü. Anavatanı Kuzey Çin'dir, geniş ölçüde Güney ile Kuzey Hindistan, Kore, Japonya ile Batı ve Kuzey İran'da naturalize olmuştur. Doğu mazısı botanikçiler tarafından çok farklı sınıflandırmalara dahil edilmiştir.

about agent image
Çamgiller

Pinaceae

Anavatanı; Çamgiller, iğne yapraklılar takımından bazen çalı formunda kozalaklı ağaç türlerini içeren bitki familyası. Familya üyeleri bir evcikli herdem yeşil ve yaprak döken türleri içerir. Larix ve Pseudolarix türleri kışın yapraklarını döker. Kabuk düz, pullu veya çatlaklıdır. Kısa ve uzun sürgünler bulunur.

about agent image
Western hemlock

Tsuga heterophylla

Anavatanı; Tsuga heterophylla, batı hemlock veya batı hemlock-ladin, Kuzey Amerika'nın batı kıyısına özgü bir hemlock türüdür, Kenai Yarımadası'ndaki kuzeybatı sınırı, Alaska ve kuzey Sonoma County, Kaliforniya'daki güneydoğu sınırıdır.

about agent image
Kanada Sugası

Tsuga canadensis

Anavatanı; Doğu hemlock, doğu hemlock-ladin veya Kanada hemlock olarak da bilinen Tsuga canadensis ve Kanada'nın Fransızca konuşan bölgelerinde pruche du Canada olarak bilinen doğu Kuzey Amerika'ya özgü iğne yapraklı bir ağaçtır. Pennsylvania'nın devlet ağacıdır.

about agent image
Orta Avrupa Göknarı

Abies alba

ZONE: Z[3b], -26 /-35 °C

Anavatanı; Güney ve Orta Avrupa'nın dağlık bölgelerinde doğal olarak bulunur.Gençliğinde dar piramidal tepe yapar, ileri yaşlarda bozulur, yuvarlaklaşır. Her dem yeşil kalan yaprakları vardır. 60 m. 'ye kadar boylanabilir. Soğuğa ve gölgeye dayanıklıdır. Yüksek nem ihtiyacı vardır. Park ve bahçelerde soliter olarak ve rüzgar perdesi olarak kullanılmaktadır.

about agent image
Toros Göknarı

Abies cilicica

ZONE: Z[3b], -26 /-35 °C

Anavatanı; Toroslar ve Amanos Dağları. Lübnan ve Suriye'de de küçük ormanlar kurar.30 m.'ye kadar boylanabilmektedir. Her dem yeşil kalan yapraklara sahiptir. Piramit şeklinde tepe tacı vardır. Soğuğa dayanıklıdır. Yarı gölge ortamlarda da yaşayabilir. Türkiye'ye endemik olan bir türdür. Peyzajda kullanımı bakımından ; park ve bahçelerde , yol ağacı olarak ve rüzgar perdesi olarak kullanılmaktadır.

about agent image
Doğu Karadeniz Göknarı

Abies nordmanniana subsp. nordmanniana

ZONE: Z[3b], -26 /-35 °C

Anavatanı; Kafkasya ile Kuzeydoğu Anadolu'nun dağlık kesimlerinde yetişmektedir.Ülkemizde Doğu Karadeniz ormanlarında yayılış gösterir.Kışa dayanıklı , donlara karşı duyarlı ,gölge ve nemi seven ağaçlardır.Peyzajda park, bahçe ve yol ağacı olarak kullanılır.

about agent image
Uludağ Göknarı

Abies nordmanniana subsp. bornmuelleriana

ZONE: Z[3b], -26 /-35 °C

Anavatanı; Türkiye'ye ait olan endemik bir taksondur. 40 m'ye kadar boylanan 1.sınıf orman ağacıdır.Kışa dayanıklı , dona karşı duyarlıdır.Gölge ve yüksek nem ister.Peyzajda park ,bahçe ve yol ağacı olarak kullanılır.

about agent image
Kazdağı Göknarı

Abies normanniana subsp. Equi-trojani

ZONE: Z[3b], -26 /-35 °C

Anavatanı; Türkiye'ye özgü Kazdağları'nda doğal yayılış gösteren endemik bir taksondur.

about agent image
İspanya Göknarı

Abies pinsapo

ZONE: Z[3b] , -26 /-35 °C

Anavatanı; Güney İspanya'dır. 20-25 metre boy ve 1 metre en yapabilmektedir. Her dem yeşil kalan yaprakları vardır. Tepe tacı , piramit şeklindedir.Sürgünler tüysüzdür. Kabuk gençlikte gri ve düz, ileri yaşlarda siyah ve pulsu çatlaklıdır. Kozalaklar dik duruşlu, silindirik, kahverengi olup, dış pul (brakte) gözükmez.Ilıman iklim için uygundur. Donlara karşı duyarlıdır. Güneşi sever ve yarı gölgede de dayanıklıdır. Koyu dokulu bir ağaç olup, vurgulanmak istenen objelerin arkasında tek veya gruplar halinde kullanılabilir.

about agent image
Maymun Çıkmaz

Araucaria araucana

ZONE: Z[7a] , -11 /-15 °C

Anavatanı; Şili olan 40-45 m boylanabilen çok karakteristik ibreli bir bitkidir. Yüksek nem düzeyi olan ortamlarda,gevşek,verimli,nemli,çok geçirgen topraklarda gelişir. Her dem yeşil yapraklar parlak yeşil renklidir. Yapraklar belli bir yaşa kadar gövdeyi tamamen kapatır. Erkek ve dişi çiçekler ayrı taraflarda gelişir. Nesli tükenmekte olan bu ağaçlar , son derece dekoratiftir ve peyzajda soliter olarak kullanılmaktadır.

about agent image
Salon Arokaryası

Araucaria heterophylla

ZONE: Z[9a] , -1 /-5 °C

Anavatanı; Nolfork Adası'dır. Yayılış gösterdiği yerler ; Şili , Avustralya , Amerika ve Hindistan'dır. Her dem yeşil ibreli olan Arokaryalar dikine büyüme gösterir. Ilıman iklimi severler ve -1 C'nin altında kalan ortamlarda zarar görebilmektedir.

about agent image
Yeşil Su Sediri

Calocedrus decurrens

ZONE: Z[5a], -26 / -29 °C

Anavatanı; Kaliforniya'dır. Sütun veya piramit duruşlu , 20 m kadar boy yapan bir ağaçtır. Parlak yeşil yaprakları ovuşturulduğunda çok hoş bir koku yayarlar. Sonbahar - Kış aylarında çiçekler bol ve belirgindir. Erkek çiçekler altın sarısı, yoğun kahverengi kozalaklarda gelişen dişiler ise yeşil renklidir. Hemen hemen her türlü toprakta gelişirler. Kirliliğe dayanıklıdır.

about agent image
Sarı Alacalı Su Sediri

Calocedrus decurrens ' Aureovariegata'

ZONE: Z[5a], -26 / -29 °C

Anavatanı; 15-20m boylarında, sütun şeklinde, her dem yeşil bir ağaçtır. Kabuğu, kırmızı kahverengi ya da tarçın rengindedir. Bu kültür formunda kimi sürgün ve yapraklar ana türden farklı olarak altın sarısı rengindedir. Parlak altın sarısı renkteki kimi yaprak ve sürgünleri ile çok değerli bir peyzaj bitkisidir. Rüzgar perdesi ve soliter olarak kullanılır.

about agent image
Atlas Sediri

Cedrus atlantica

ZONE: Z[5b], -16 / -25 °C

Anavatanı; Cezayir ve Fas'tır. 35 m boy yapabilir. Uzun süre dik kalabilen tepe tacı yaşlandıkça yere paralel bir görünüm alır. Her dem yeşil bir ağaçtır. Yaprakları aromatik kokuludur. Kireçli olanlar da dahil, aşırı nemli olmadıkları sürece farklı toprak türlerine uyum sağlar. Park ve bahçelerde soliter olarak kullanılmaktadır.

about agent image
Mavi Atlas Sediri

Cedrus atlantica 'Glauca'

ZONE: Z[5b], -16 / -25 °C

Anavatanı; Kuzey Afrika'dır. Geniş piramit duruşlu görkemli bir ibreli ağaçtır. Her dem yeşil ibreler, 2,5-5 cm boyunda, canlı gri-mavi renklidirler. Çok büyük bahçeler, parklar, meydanlar ve binaların yanında etkileyicidirler.

about agent image
Sarkık Mavi Atlas Sediri

Cedrus atlantica 'Glauca Pendula'

ZONE: Z[5b], -16 / -25 °C

Anavatanı; Fransa dır. 1 m ile 2.5 m arasında değişen bir yükseklikte C. atlantica gövdesinin baş kısmından aşılanarak elde edilir. Nihai formu her durumda gösterişlidir. Geniş alanlarda kullanılması uygundur. Park ve bahçelerde soliter olarak kullanılmaktadır.

about agent image
Himalaya Sediri

Cedrus deodora

ZONE: Z[5b], -16 / -25 °C

Anavatanı; Himalayalar ve Afganistan'dır. Geniş ve düzgün piramit duruşlu , 25 m kadar boy yapabilen ibreli bir ağaçtır. Sarkık alt dalları kendisine bir sarkaç görünümü ve heybetli bir görüntü oluşturur. Hafif asitli toprakları tercih ederken, orta verimlilikteki her türlü toprakta yaşar. Aşırı ve uzun süren nemlerden zarar görürler.

about agent image
Altuni Himalaya Sediri

Cedrus deodora 'Aurea'

ZONE: Z[5b], -16 / -25 °C

Anavatanı; 8-10 metre boy yapabilen her dem yeşil bir Sedir türüdür.En dikkat çekici özelliği altın sarısı ibreleridir.Genelde 4-5 metre kadar yanlara büyüme eğilimdedirler .Parlak sarı renkleri baharda ilk sürgünlerle daha belirgin olurken yaza doğru renkleri yumuşar .Genelde bol güneşli yerlerde iyi gelişim gösterirler.Bazı sedir türleri gibi çok hızlı büyümezler.

about agent image
Yayılıcı Himalaya Sediri

Cedrus deodora 'Feelin Blue'

ZONE: Z[5b], -16 / -25 °C

Anavatanı; Hollanda'dır. Dalları yatay, dal uçları aşağı doğru sarkıktır. Genç evrede piramidal bir gövdeye sahip ise de, zamanla tepe formu bozulur, yayvanlaşır. Serbest büyürse toprağa kadar dallanır.

about agent image
Sarı Himalaya Sediri

Cedrus deodora 'Golden Horizon'

ZONE: Z[5b] , -16 / -25 °C

Anavatanı; Hollanda'dır. Dalları yatay, dal uçları aşağı doğru sarkıktır. İbreli yapraklar sarı renktedir. İlkbahar'da altın sarısı , yazın altın sarısı- yeşil , sonbaharda sarı-yeşil , kışın sarı-yeşil renklerinde değişim gösterir.

about agent image
Sarkık Formlu Himalaya Sediri

Cedrus deodora 'Pendula'

ZONE: Z[5b], -16 / -25 °C

Anavatanı; Almanya'dır. Himalaya Sediri ve Gösterişli Himalaya Sediri ile hibrit olarak çoğaltılmıştır. 7-8 metre boy yaparken 5-6 metre de yanlara doğru büyümektedir. Sarkık dalları dikkat çekicidir. İbreleri koyu yeşil renkte olup oldukça sıktır. Bol güneşli alanları sevmelerine karşın fazla sudan hoşlanmamaktadır..

about agent image
Mavi Himalaya Sediri

Cedrus deodora 'Robusta Glauca'

ZONE: Z[5b], -16 / -25 °C

Anavatanı; İtalya'dır. Piramidal bir gövdeye sahiptir. Dallar yatay olarak çıkar, yeni sürgünler ve tepe kısmı sarkık bir yapıya sahiptir. Yaprakları açık mavi veya gri - yeşil renklidir. Bütün ılıman bölgelerde yetişebilir.Tam güneş alan ve asidik toprağı olan yerlere dikilmelidir. Büyük bahçeler için tek başına güzel görüntü oluşturmaktadır.

about agent image
Lübnan Sediri

Cedrus libani

ZONE: Z[5b], -16 / -25 °C

Anavatanı; Lübnan'da çok az sayıda kalmışlardır. Güneydoğu Toroslar'da yaygın olarak görülür. Bu yüzden Toros Sediri de denilir. 40 m boy, 2 m ene ulaşabilir. Işık isteği fazla olan bir bitkidir. Killi,kireçli,kumlu toprakları tercih eder.Sığ-taşlı-kalker topraklar üzerinde yetişir, derin topraklarda iyi gelişme göstermektedir.

about agent image
Dik Formlu Yalancı Porsuk

Cephalotaxus harringtonia 'Fastigiata'

ZONE: Z[5b], -16 / -25 °C

Anavatanı; Kore ve Japonya'dır.Dik dallarıyla çalı duruşlu ibreli gövdeden az ayrıktır. Taxus baccata ''fastigiata'' ya çok benzer fakat daha dalları seyrektir ve yaprakları daha büyüktür. Sıcak iklimlerde yarı gölgeli ortam tercih edilmelidir. Serin ve nemli iklimlerde doğrudan güneş daha iyidir.

about agent image
Lavson Yalancı Servisi

Chamaecyparis lawsoniana

ZONE: Z[3b], -26 / -35 °C

Anavatanı; Kalifornia'nın Oregon Eyaleti'nde oldukça sınırlı bir alan içerisinde doğal yetişen bir türdür. 60m kadar boy ve 2-4 m çap yapabilen, dar tepeli sarkık dallı ağaçlardır. Sürgünler ve yaprak ovuşturulduğunda, reçine ile karışık kuvvetli maydanoz kokusuna benzer bir koku alınır. Kış soğuklarına karşı dayanıklıdır. Nem isteği fazladır. Işık isteği fazladır. Toprak iklim koşulları uygun olmak koşuluyla her türlü toprakta yetişebilir. Budamalara dayanıklıdır. Çit yapımında kullanılabilir. Serbest halde büyütülerek parklarda ve geniş alanlarda da kullanılabilir.

about agent image
Mavi Ellwoodii Yalancı Servisi

Chamaecyparis lawsoniana 'Elwoodii'

ZONE: Z[5b], -16 / -25 °C

Anavatanı; Dik formlu büyüyen , yaprakları defter yaprağı gibi , mavimsi dumanlı bir renk sergilerler.Vatanında 1000 m'nin altında, Okyanus İkliminin etkisinde kalan bol yağışlı kozalaklı ormanlarında gelişir. Kış soğuklarına karşı dayanıklıdır. Nem isteği fazladır. Işık isteği fazladır. İklim koşullarına uygun her türlü toprakta yetişir.

about agent image
Sarı Yalancı Servisi

Chamaecyparis lawsoniana 'Stardust'

ZONE: Z[3b], -26 / -35 °C

Anavatanı; Altuni renkli piramit formlu çeşittir. Peyzaj uygulamalarında tercih edilen çeşittir. 8-10 m boy , 4-6 m genişliğe ulaşabilirler. Aşırı sulama ve Alkali Topraklara dikilmesi uygun değildir.

about agent image
Sarkık Formlu Nootka Servisi

Chamaecyparis nootkatensis ' Pendula'

ZONE: Z[3b], -26 / -35 °C

Anavatanı; Gövde dik büyüyen , esnek ve sarkık dallarıyla son derece estetik bir görünüme sahip olan Hayalet Ağaçları ; 14 m boy ,4m en yapabilir. Bu şekilde çok dekoratif bir görünüme sahip olan bu ağaç park ve bahçelerde özellikle soliter olarak kullanıma uygundur. Mat - koyu yeşil pullardan oluşan yaprakları yoğun aromatik ve hoş bir koku yayar. Tüm yalancı serviler içinde odunu en değerli olanıdır. Kuzey Amerika'da güney Alaska-Oregon arasında yayılır. Özellikle nemli vadilerde, 650-2500 m. aralarında yetişmektedir. Uzun ömürlü bir ağaçtır.

about agent image
Bodur Yalancı Servi

Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'

ZONE: Z[2a], -36 / -45 °C

Anavatanı; Japonya'dır. Genç yaşta yuvarlak veya konik formludurlar. Kabuksu formlu dolgun , parlak koyu yeşil yaprakları vardır. Nemli ,serin yeri severler.

about agent image
Bodur Yalancı Servi

Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana'

ZONE: Z[2a], -36 / -45 °C

Anavatanı; Japonya'dır. Genç yaşta yuvarlak veya konik formludurlar. Parlak koyu yeşil yaprakları vardır. Nemli ,serin yeri severler. İnce ve sarkık dallarıyla dekoratif görüntü sağlarlar.

about agent image
Japon Kadife Çamı

Cryptomeria japonica 'Elegans'

ZONE: Z[5b], -16/ -25 °C

Anavatanı; 10 m kadar boylanabilir. Dik duruşlu,yuvarlak tepeyle oldukça geniş ibreli ağaçlardır. İnce dikey şeritler halinde soyulan kahve-kırmızı kabukludur. Verimli nemli toprakları ve sabit nem oranı olan yerleri sever.

about agent image
Bodur Kadife Çamı

Cryptomeria japonica 'Globosa Nana'

ZONE: Z[3b], -26/ -35 °C

Anavatanı; Basık dallarıyla karakterize olan toparlak formlu ibreli bodur bir ağaçtır. Nemi sever , kuru iklimlere uygun değildir.

about agent image
Leyland Melez Servisi

Cupressocyparis leylandii

ZONE: Z[5b], -16/ -25 °C

Anavatanı; İngiltere'dir. 16 m boy yapabilir. Yaşlı olanlarında bile, topraktan itibaren,sıkı ve düzgün dallı,konik,kompakt duruşludur. Yapraklar; her dem yeşil, kabuksu formlu,sivri,birbirine güçlü şekilde yakın,orta koyulukta yeşil renklidir. Çeliklenme değil aşılama yoluyla ( Cupressus macrocarpa X Chamaecyparis nootkaensis ) üretilir. Kireçli topraklar dahil tüm topraklarda yetişir. Yaşlı bitkiler bile budamalara dayanıklıdır. Çit yapımı için çok uygundur. Çok hızlı gelişen ve en kolay yetiştirilen çit bitkileridir.

about agent image
Mavi Leyland Melez Servisi

Cupressocyparis leylandii 'Blue Jeans'

ZONE: Z[5b], -16/ -25 °C

Anavatanı; C. leylandii 'nin yapraklarının daha sık ,dolgun ve mavi renkli halidir. Sütun şekilde görüşe sahip Melez Servi'dir.

about agent image
Sarı Altuni Leyland Melez Servisi

Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold'

ZONE: Z[5b], -16/ -25 °C

Anavatanı; İngiltere'dir. C. Leyladii'nin altuni formudur. Konik formlu olan altuni serviler sert kış aylarında bronz tonlarına dönüşebilir. Leyland Melez Servisi gibi yetişme koşulları ve diğer özellikleri aynıdır.

about agent image
Altuni Leyland Melez Servisi

Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider'

ZONE: Z[5b], -16/ -25 °C

Anavatanı; Aşılama ile üretilen son dönemlerin en popüler servisidir. C . Leylandii 'Castlewellan Gold' tan daha sarı renktedirler. Renk hariç diğer özellikleri Leylandii Servisi ile aynıdır.

about agent image
Arizona Servisi

Cupressus arizonica

ZONE: Z[5b], -16/ -25 °C

Anavatanı; Arizona'dır. 15-20 m yapabilen piramidal formlu ibreli ağaçlardır. Yaprakları az veya çok mavi yeşil renktedir, kalın,uçları sivri,arkaları çıkıntılıdır. Kurak topraklarda yetişebiliyor. Kireçli topraklarda iyi gelişim gösterebilmektedir. Işık isteği yüksek bir bitkidir. Sıcaklık isteği yüksek bir bitkidir. Diğer servilere göre soğuğa daha dayanıklıdır. Fazla neme gerek duymaz. Ayrıca rüzgar kıran,çit bitkisi ve yol ağaçlandırmasında rahatlıkla kullanılmaktadır. Kurak alanlarda çok iyi bir park bitkisidir. Çeşitli şekiller verilerek dekoratif olarak ta kullanılmaktadır.

about agent image
Sütun Formlu Arizona Servisi

Cupressus arizonica 'Fastigiata'

ZONE: Z[5b], -16/ -25 °C

Anavatanı; İtalya'dır. Aşılama ile üretilen sütun formlu bu servilerin , C. arizona ile arasındaki fark ; gövdeyi tepeden zirveye kaplayan çok yoğun dalları olan ve dikine büyüyen konik ve sütun formlu olmalarıdır. Renk bakımından aynıdırlar. Canlı mavi renkli yaprakları ilkbahar geldiğinden gümüşi bir renk alarak doğanın kontrastını değiştirmektedir.

about agent image
Sütun Formlu Sarı Arizona Servisi

Cupressus arizonica 'Fastigiata Aurea'

ZONE: Z[5b], -16/ -25 °C

Anavatanı; İtalya'dır. Aşılama ile üretilen sütun formlu bu servilerin , C. arizona ile arasındaki fark ; gövdeyi tepeden zirveye kaplayan çok yoğun dalları olan ve dikine büyüyen konik ve sütun formlu olmalarıdır. Renk bakımından farkları ayırt edilebilir. C . arizonica 'Fastigiata Aurea' sarı renkli yapraklarıyla ilkbaharda canlı ve parlak bir görünüm sergilerler. Yetişme koşulları anaç bitki ile aynı kriterlerdir.

about agent image
Büyük Kozalaklı Limoni Servi

Cupressus macrocarpa ' Gold Crest'

ZONE: Z[7b], -11 / -15 °C

Anavatanı; Göz alıcı rengiyle bahçelerde sıkça tercih edilen bir çam türü. Limoni servi çok şık, hoş renkli ve gür formlu bir çam türüdür. Özellikle parlak sarıya dönük yeşil rengi ile bahçelerin en çok dikkat çeken ve en çok tercih edilen ağaçlarından biridir. Bu yönü ile özellikle bahçenin dışarıdan görülmesini engelleyen bir çit ağacı olarak da tercih edilir. Limon servi güneş sever. Rüzgara dayanıklıdır, hatta deniz yakınlarında bile rüzgardan zarar görmez. Her türlü toprakta rahatlıkla gelişir, uyumlu ve kolay büyütülebilen bir ağaçtır. Limon servi, saksı içinde de çok hoş görünüm sağlayan ve uzun süre dayanan bir ağaçtır. Geniş bir toprak saksı içinde her tür dış mekanda yetiştirilmektedir.

about agent image
Akdeniz Mezarlık Servisi

Cupressus sempervirens

ZONE: Z[7b] , -11 / -15 °C

Anavatanı; Akdeniz Havzası'dır. İran'da doğal yayılış yaptığı alanlar vardır. Ilıman iklim bitkisidir. Aşırı soğuklara dayanamazlar. Özel bir toprak isteği yoktur.Güneşli alanlardan gölgeli alanlara kadar tüm yerlerde yaşayabilir. Dik büyüyen , dalları gövdeye yapışık biçimde , koyu yeşil tonlarında piramidal formlu Akdeniz ikliminin vazgeçilmez ağaçlarındandır. rüzgarı önleyici set etkisi de vardır. Vurgu ve simetri amaçlı kullanılırlar. (-11 C 'nin altında zarar görebilir.)

about agent image
Sütun Formlu Servi

Cupressus sempervirens 'Totem'

ZONE: Z[7b], -11 / -15 °C

Anavatanı; 1984 yılında Trevor Davies ve Cyril Watson tarafından Yeni Zellanda'da fidan seleksiyonu ile benzerlerinden ayrılarak tanımlanan bir Kalem Servi varyetesidir. 8-10 metreye kadar boylanır. Sürgünleri kısa ve küt olduğundan daha tok ve dolgun bir görüntü verir. Yaprakları benzerlerinden daha koyu ve parlak yeşil bir tona sahiptir. Işık ağacıdır ve kurak iklim koşullarına dayanıklıdır.

about agent image
Çoban Püskülü

Ilex aquifolium

ZONE: Z[5b], -16 / -25 °C

Anavatanı; Avrupa,Kuzeydoğu Afrika dır. 6 m boy yapabilen dar ve konik taçlı her dem yeşil ağaç ve çalı formlu bitkilerdir. Gençken yeşil,sonrasında pürüzsüz ve gri kabukludur. Yapraklar; 5,5-7,5 cm uzunluğunda, kenarları sivri dikenli,üst yüzü parlaktır. Küçük,kokulu, Nisan-Mayıs'ta beyaz-lila renkli çiçekleri vardır. Eylül ayında kırmızı renkli çok dekoratif yemişler izler. Rustiktir,soğuğa karşı dirençlidir. Budamalara dayanıklıdır.

about agent image
Alacalı Yapraklı Çoban Püskülü

Ilex aquifolium 'Argenteomarginata'

ZONE: Z[5b], -16 / -25 °C

Anavatanı; İlex türleri arasında en güzel ve dekoratiftir olanıdır. İlk yıllarda daha ziyade düzensiz gelişen,bazen yuvarlak,fakat daima yoğun olan her dem yeşil çalılardır. Sonradan uygun budamalarla enine piramit bir form alır. Kullanım; gruplar halinde ya da yalnız kullanılabilir. Küçük ağaç şeklinde olanlar geometrik bahçelerde, çiçek tarhları ortasında kullanılır. Saksı da yetiştirildiğinde asma bahçeleri, teraslarda, verandalar da kullanılabilir.

about agent image
Küçük Yapraklı Ilex

Ilex crenata

ZONE: Z[5b], -16 / -25 °C

Anavatanı;Çin,Japonya ve Kore'dir. 20 cm gövde çapı yapabilen, 3-5 m ( nadiren 10 m ) boy yapabilen yaprak dökmeyen çalı veya küçük ağaç formundaki bitkilerdir. Yaprakları parlak koyu yeşil, küçük, 1-3 cm uzunluğu ve 1-2 cm genişliğinde, kenarları tırtıklıdır. Çiçekleri beyaz renklidir. Budamalara dayanıklı olduğu için süs bitkisi olarak kullanılabilir.

about agent image

Ilex crenata 'Convexa'

ZONE: Z[5b], -16 / -25 °C

Anavatanı;Japonya ve Kore'dir. Geniş ve yayılan bir formu vardır.Yaprakları küçüktür. Çiçekleri küçük ve beyaz renklidir. Nisan-Mayıs ayında çiçeklenir. Her türlü budamaya uygundur. Canlı çit ve gruplar için çok uygundur.

about agent image

Ilex crenata 'Kimne'

ZONE: Z[5b], -16 / -25 °C

Anavatanı;Ilex crenata 'Convexa' 'ya göre daha yüksek boyutlara ulaşırlar ve daha sık yaprakları vardır. Japonların bahçelerinde Dev Bonzaileri elde etmek için kullandıkları bir çeşittir.

about agent image

Ilex mutchagara 'Nellie R. Stevens'

ZONE: Z[5b], -16 / -25 °C

Anavatanı;Ilex aquifolium ile Ilex cornuta'nın hibrit olarak elde edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Hızlı büyüme , düzgün gelişen form ve bol çiçeklenme ile kendini gösteren yeni üretim bitkidir. Ilex aquifolium ile aynı yetişme koşullarına sahiptir.

about agent image
Ardıç

Juniperus

ZONE: Z[5b], -16 / -25 °C

Anavatanı;Kuzey Amerika'dan başlayıp, Orta Amerika, Avrupa, Kuzey ve Doğu Afrika, Asya ve Himalayalar'a kadar geniş bir alana uzanan iğne yapraklı olan çalı ve ağaç türleridir. Yaprak renkleri varyetelere göre değişiklik gösterir. Çiçekler yaprakların koltuklarında ya da terminal olarak sürgünlerin uçlarında bulunurlar. Bütün türleri, açık güneşli alanları ve hafif toprakları severler. Yavaş büyüme gösterirler. Gaza toza, donlara dayanıklı bitkilerdir. Bitkisel toprak bulunan her ortama uygundur. Işık, yarı gölge bitkisidir. Yol kenarları kullanımı için uygundur.

about agent image
Adi Ardıç

Juniperus communis 'Green Carpet'

ZONE: Z[2a], -36 / -45 °C

Anavatanı;70 cm boy ve 180 cm en yapabilir. Yaprakları açık yeşildir. Yere yayılıcı bir bitkidir. Yayıldığı yeri kapatır. Donlardan etkilenmez.

about agent image
Adi Ardıç

Juniperus communis 'Repanda'

ZONE: Z[2a], -36 / -45 °C

Anavatanı; 40 cm boy ve 200 cm en yapabilir. Yer örtücü gibi yayılırlar. Yapraklarının rengi mat-yeşildir. Kanaatkar bir bitkidir. Her türlü toprakta gelişim göstermektedir.

about agent image

Juniperus conferta 'Schlager'

ZONE: Z[3b], -26 / -35 °C

Anavatanı; En fazla 25 cm boy yapar. Enine 120 cm yayılabilir. Zemini çok iyi örter. Kuru araziler ve kaya bahçeleri için vazgeçilmezdir. Yapraklarının rengi yoğun mavimsi-gridir.

about agent image
Mavi Sahil Ardıcı

Juniperus conferta 'Blue Pacific'

ZONE: Z[3b], -26 / -35 °C

Anavatanı; 30 cm boy ve 150 cm enine büyüyebilir. Yapraklarının gri -lacivert oluşu ile dikkat çekicidir. Yer örtücü gibi yere yayılır. Hızlı büyüme görülür. Denize karşı dayanıklıdırlar.

about agent image
Yayılıcı Ardıç

Juniperus horizontalis 'Bar Harbor'

ZONE: Z[4a], -32 / -34 °C

Anavatanı; 30 cm boy yapabilir. 120 cm en yapabilir. Zemini iyi örter. Yaprakları grimsi-yeşildir. Sonbahar ve kış aylarında yapraklarının uçları eflatun rengini alırlar.

about agent image
Lacivert Yayılıcı Ardıç

Juniperus horizontalis 'Blue Chip'

ZONE: Z[3b], -26 / -35 °C

Anavatanı; 30-40 cm boy ve 100-120 cm en yapabilirler. Açık lacivert yaprakları ile estetik bir duruş sergilerler. Yer örtücü olarak da kullanılabilir. Nemli toprakları severler.

about agent image

Juniperus horizontalis 'Andorra Compacta'

ZONE: Z[3b], -26 / -35 °C

Anavatanı; 40 cm boy ve 200 cm en yapabilirler. Çalı formlu olarak kullanılır. Yapraklarının rengi grimsi mavidir.

about agent image

Juniperus horizontalis 'Andorra Compacta Variegata'

ZONE: Z[3b], -26 / -35 °C

Anavatanı; 40 cm boy ve 200 cm en yapabilirler. Çalı formlu olarak kullanılır. Yapraklarının rengi grimsi mavidir.

about agent image

Juniperus horizontalis 'Prince of Walles'

ZONE: Z[3b], -26 / -35 °C

Anavatanı; 20-25 cm boy ve 100 cm en yaparlar. Yaprakları yoğun ve , bir aradadır. Yaprakları parlak yeşil renktedir ve kışın yaprak uçları hafif kızarır.

about agent image

Juniperus horizontalis 'Wiltonii'

ZONE: Z[3b], -26 / -35 °C

Anavatanı; 20 cm boy ve 150 cm en yaparlar. Sarkık formlu ve yer örtücü olarak da kullanılabilir. Yapraklarının rengi ; gümüşi lacivert.

about agent image

Juniperus x media 'Gold Coast'

ZONE: Z[3b], -26 / -35 °C

Anavatanı; 1 m boy ve 3 m en yapabilir. En fazla genişliğe sahip türdür. Yaprakları altın sarısıdır. Hafif nemli toprakları sever.

about agent image

Juniperus x media 'Gold Star'

ZONE: Z[3b], -26 / -35 °C

Anavatanı; Dikine büyüyüp sonra sarkık dallanır. Kuş yuvası gibi görünür. Yapraklarının rengi altın sarısıdır.

about agent image

Juniperus x media 'Mint Julep'

ZONE: Z[3b], -26 / -35 °C

Anavatanı; 2m boy ve 3m en yaparlar. Dik büyüyen dallar sonra kıvrılır. Canlı ve parlak yeşil yapraklara sahiptir. Kirliliğe dirençlidir. Çit bitkisi ve bordür olarak kullanılmaktadır.

about agent image

Juniperus x media 'Old Gold'

ZONE: Z[3b], -26 / -35 °C

Anavatanı; 1.20 m boy ve 3 m en yaparlar. Diğerlerine göre daha sık bir yapıya sahiptir. Koyu yeşil olan yapraklarının uçları altın sarısı renk almaktadır.

about agent image

Juniperus x media 'Pfitzeriana Auera'

ZONE: Z[3b], -26 / -35 °C

Anavatanı; 2m boy ve 3m en yaparlar. Dik büyüyen dallar sonra kıvrılır. Canlı ve parlak yeşil yapraklara sahiptir. Kirliliğe dirençlidir. Çit bitkisi ve bordür olarak kullanılmaktadır.

about agent image

Juniperus x media 'Pfitzeriana Compacta'

ZONE: Z[3b], -26 / -35 °C

Anavatanı; 1.20 m boy ve 3 m en yaparlar. Diğerlerine göre daha sık bir yapıya sahiptir. Koyu yeşil olan yapraklarının uçları altın sarısı renk almaktadır.

about agent image

Juniperus x media 'Pfitzeriana Glauca'

ZONE: Z[3b], -26 / -35 °C

Anavatanı; 2-3 m boy ve 3-4 m genişlik yaparlar. Geniş duruşu vardır. Mavi yapraklara sahiptir.

about agent image

Juniperus procumbers 'Nana'

ZONE: Z[3b], -26 / -35 °C

Anavatanı; 30 cm boy ve 2m enine büyürler. Sık dalları sayesinde iyi bir örtücüdür. Yaprakları hafif yeşildir.

about agent image
Ilgın Yapraklı Sabin Ardıcı

Juniperus sabina 'Tamariscifolia'

ZONE: Z[3b], -26 / -35 °C

Anavatanı; 80 cm boy ve 2.5 m en yaparlar. Geniş ve düzenli şekilde yatay dalları vardır. Yaprakları sıkı ve mavimsi yeşildir.

about agent image
Himalaya Ardıcı

Juniperus squamata 'Blue Carpet'

ZONE: Z[3b], -26 / -35 °C

Anavatanı; 50 cm boy ve 2.5 m en yaparlar. Gümüşi mavi yaprakları vardır. Sık dallanır ve iyi zemin örter.

about agent image
Himalaya Ardıcı

Juniperus squamata 'Blue Star'

ZONE: Z[3b], -26 / -35 °C

Anavatanı; 1m boy ve 2 m en yaparlar . Bodur ve yuvarlak bir forma sahiptirler. Parlak gümüşi yaprakları vardır.

about agent image
Kurşun Kalem Ardıcı

Juniperus virginiana 'Grey Owl'

ZONE: Z[3b], -26 / -35 °C

Anavatanı; 1m boy ve 3m en yapar. Yaprakları ince , gri-mavidir. Güçlü ve sıkı yapıya sahiptir.

about agent image
Çin Ardıcı

Juniperus chinensis 'Blue Alps'

ZONE: Z[3b], -26 / -35 °C

Anavatanı; 2.50 - 4 m arası boylanabilir ve 2 m en yapabilir. Dallar dik büyür ve uçları sarkar. Gümüşi lacivert renkli yapraklara sahiptir. Kuru topraklar hariç her toprakta yetişir.

about agent image
Çin Ardıcı

Juniperus chinensis 'Kaizuka'

ZONE: Z[3a], -37/ -40 °C

Anavatanı; 3-5 m boy ve 2-3m en yaparlar. Koyu yeşil ,sık ve belirgin yaprakları vardır. Dikine büyüyen dallar oldukça dekoratif görüntü sağlarlar.

about agent image
Çin Ardıcı

Juniperus chinensis 'Stricta'

ZONE: Z[3a], -37/ -40 °C

Anavatanı; 2.50 - 3 m boy ve 2 m en yapar. Dik büyüyen dalları gövdeye yakın biçimde büyürler. Konik bir forma sahiptir. Gümüşi lacivert yapraklarıyla farklı görüntü ortaya koyarlar.

about agent image
Alacalı Yapraklı Çin Ardıcı

Juniperus chinensis 'Stricta Variegata'

ZONE: Z[3b], -26 / -35 °C

Anavatanı; J. Chinensis 'Stricta' ile aynı form özelliğine sahiptirler . Aralarındaki fark ; yapraklarının krem -sarı lekeleri vardır.

about agent image

Juniperus communis 'Hibernica'

ZONE: Z[2a], -36 / -45°C

Anavatanı; 3-5 m boy ve 2-3 m en yapabilir. Dalları dik , yoğun dallı bir ağaçtır. Yaprakları gri-yeşil yapraklar. Form olarak yuvarlak veya ovaldir.

about agent image

Juniperus communis 'Horstman's Pendula'

ZONE: Z[2a], -36 / -45°C

Anavatanı; 3-5 m boy ve 1.50 m en yaparlar. Bitkinin alt kısmı geniş , üst kısmı ise dardır. Dallar hafif yükselir fakat aşağıya sarkarlar. Yaprakları mavi yeşildir. Kışın bronz tonlara yakın bir renk alırlar.

about agent image

Juniperus communis 'Sentinel'

ZONE: Z[2a], -36 / -45°C

Anavatanı; 2m boy ve 50 cm en yapar. Bodur yapısı olan bir bitkidir. Çok sıkı dalları , sütun şeklinde gelişim gösterirler. Mavimsi-yeşil yaprakları ile güzel görünüm sunarlar. Kaya bahçeleri için uygundur.

about agent image

Juniperus virginiana 'Sky Rocket'

ZONE: Z[2a], -36 / -45°C

Anavatanı; 6-7m boy ve 1.50 m en yapabilir. Sütun formlu bir ağaçtır. Yaprakları canlı lacivert yeşildir. Budama yapılmadan bile sütun formunu korur. Dar ve ince görünümü sayesinde mimari , heykel ve anıt gibi sanatsal eserler ile birlikte kullanıma uygundur.

about agent image

Juniperus virginiana 'Moonglow'

ZONE: Z[3b], -26 / -35 °C

Anavatanı; J. Virginiana 'Sky Rocket'e çok benzerler fakat daha geniş yapılıdır ve renk bakımından mavilik azdır.

about agent image
Avrupa Melezi

Larix decidua

ZONE: Z[3b], -26 / -35 °C

Anavatanı; Alplerdir. 30-35 m boy yapar. Yaprak döken bir ibreli ağaçtır. Püskül şeklinde ibreli yaprakları , ilkbaharda açık yeşil renktedir , sonbaharda altın sarısına dönmektedirler . Nisan ayında gösterişli çiçekleri açmaktadır. Mevsimsel renklenmeler için kullanılabilirler.

about agent image
Norveç Ladini

Picea abies

ZONE: Z[3b], -26 / -35 °C

Anavatanı; Kuzey ve Orta Amerika'dır. 25 m boy yapabilir. İnce, sütunsu duruşlu ibreli bir ağaçtır. Parlak yeşil renkli yaprakları vardır. Uzun ( 10-15 cm ) sarkık kozalaklar,olgunlaştıklarında açık kahve renklidirler. 2200 m'ye varan rakımlardaki ormanlarda çok görülen bitkilerdir. Normal verimlilikteki her türlü toprakta yaşayabilir. Kireci tolere eder. Noel ağacı olarak en çok kullanılan bitkidir.

about agent image
Sarkık Formlu Norveç Ladini

Picea abies 'İnversa'

ZONE: Z[3b], -26 / -35 °C

Anavatanı; Picea abies bitkisinin dalları sarkık şekilde olanıdır. Yan dalları dikey olarak sarkar fakat alt dallar zemini örtmektedir. Park ve bahçelerde soliter halinde kullanılabilir. Konut bahçelerinde de dekoratif bir görüntü sağlamaktadır.

about agent image
Bodur Norveç Ladini

Picea abies 'Tompa'

ZONE: Z[3b], -26 / -35 °C

Anavatanı; 4m boy ve 3m en yapabilirler. Bodur ladinlerin içinde en sık dallanan yapıya sahiptir. İlk yaşlarında yuvarlak formlu , sonraki yaşlarında piramidal form alırlar. Parlak koyu yeşil yaprakları vardır.

about agent image
Konik Formlu Ak Ladin

Picea glauca 'Conica'

ZONE: Z[2a], -36 / -45°C

Anavatanı; Kanada 'dır. 4m boy ve 2 m genişliğe sahip olabilirler. Bitkinin yaşı ilerledikçe , belirgin bir konik form alır. Bodur ibreliler arasında en popüler olanıdır. Yaprakları yeşil renklidir fakat kışın mavimsi yeşil renge dönüşürler. Nemli toprakları severler.

about agent image
Sırbistan Ladini

Picea omorika

ZONE: Z[2a], -36 / -45°C

Anavatanı; Drina Vadisi , Sırbistanda ve Bosna-Hersek'te doğal yayılış yaparlar. 15-30m boy,0.60m çap yapan her dem yeşil bir ağaçtır. Piramite benzeyen görünümü vardır. Yapraklarının üstü parlak yeşil , alt kısmı ise beyaz çizgilidir. Mor renkli kozalakları vardır. Nemli toprakları severler.

about agent image
Bodur Sırbistan Ladini

Picea omorika 'Nana'

ZONE: Z[2a], -36 / -45°C

Anavatanı; Gençken yuvarlak , sonraki yaşlarında konik form almaktadır. Picea omorika'nın bodur formlu olanıdır. 4 m boy ve 3 m genişliğe sahip olabilirler. Yetişme koşulları anaç bitki ile aynıdır.

about agent image
Doğu Karadeniz Ladini

Picea orientalis

ZONE: Z[2a], -26 / -45°C

Anavatanı; Kuzeydoğu Anadolu ve Kafkaslar'dır. Doğu Ladini, 40-50 metre, bazen de 60 metre boylara ulaşan, 1,5-2 metre çap yapabilen, dolgun ve düzgün gövdeli, sivri tepeli önemli bir orman ağacı türü. İlk yaşlarda büyümesi çok yavaştır. Ancak 8-10 yaşlarından sonra büyüme hızlanmakta ve uzun yıllar sürmektedir. Kök sistemi genel olarak sığdır. Doğu Ladini, yoğun koyu renkli ve cilalı görünümlü bir yapraklanma sistemi ile dikkati çekmektedir. Parkçılıkta değerli birçok formları bulunur. Bunlardan genç yaprakları önce sarı, sonra yeşile dönüşen P. orientalis cv. Aurea , alçak ve geniş tepeli bodur formu Picea orientalis cv. Nana örnek gösterilmektedir.

about agent image
Sarı Alacalı Doğu Karadeniz Ladini

Picea orientalis 'Aurea'

ZONE: Z[2a], -26 / -45°C

Anavatanı; Pice orientalis ile aynı özelliklere sahiptir. Fakat yaprakları kükürt sarısı renklidir. Yetişme koşulları Picea orientalis ile aynıdır

about agent image
Mavi Ladin

Picea pungens 'Fat Albert'

ZONE: Z[2a], -36 / -45°C

Anavatanı; Batı Kuzey Amerika'dır. 50 m boylanabilen piramidal formu her dem yeşil ibreli bir bitkidir. İğne yapraklar 15-30 mm uzunlukta, kalın, soluk boz-yeşil veya parlak mavi, ucu sivridir ve altında tek bir stoma bandı yer alır. 5-10 cm uzunluğundaki kozalaklar kahverengi renktedir. Yaz kuraklıklarından az etkilenirler. Park ve bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Soliter olarak kullanılabilir.

about agent image
Sarı Yapraklı Konik Şekilli Batı Mazısı

Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon'

Batı mazısı yahut Aksedir, servigiller familyasından Kuzey Amerika'nın doğu kesimlerinde yaygın olan 20 m yüksekliğinde bir mazı türü. Genellikle toprak yüzeyine yakın bir noktadan çatallanarak birkaç ana gövdeye ayrılır. Gövdeler kırmızımsı kahverengi bir kabukla örtülüdür.

about agent image
Doğu mazısı

Thuja orientalis

Doğu mazısı, servigiller familyasından süs bitkisi olarak yetiştirilen herdem yeşil bir ağaç türü. Anavatanı Kuzey Çin'dir, geniş ölçüde Güney ile Kuzey Hindistan, Kore, Japonya ile Batı ve Kuzey İran'da naturalize olmuştur. Doğu mazısı botanikçiler tarafından çok farklı sınıflandırmalara dahil edilmiştir.

about agent image
Altuni Piramit Mazı

Thuja orientalis ' Pyramidalis Aurea'

Doğu mazısı, servigiller familyasından süs bitkisi olarak yetiştirilen herdem yeşil bir ağaç türü. Anavatanı Kuzey Çin'dir, geniş ölçüde Güney ile Kuzey Hindistan, Kore, Japonya ile Batı ve Kuzey İran'da naturalize olmuştur. Doğu mazısı botanikçiler tarafından çok farklı sınıflandırmalara dahil edilmiştir.
whatsapp
whatsapp